Ashten Bryant

Ashten discovered her passion for dolls in 2019 while observing her grandmother's talent in creating porcelain dolls.

Her love for dolls was further fueled when she became a mother to Claire, who shared her fascination.

Inspired by her daughter, Ashten dedicated herself to crafting lifelike vinyl and silicone dolls, pouring her heart and soul into every detail, and finding fulfillment in bringing joy to collectors and admirers of her creations.

 

🇳🇱

 

Ashten ontdekte haar passie voor poppen in 2019 terwijl ze het talent van haar grootmoeder observeerde in het maken van porseleinen poppen.

Haar liefde voor poppen werd verder aangewakkerd toen ze moeder werd van Claire,

die haar fascinatie deelde.

Geïnspireerd door haar dochter wijdde Ashten zich aan het maken van levensechte vinyl- en siliconenpoppen, waarbij ze haar hart en ziel in elk detail stopte en voldoening vond in het brengen van vreugde aan verzamelaars en bewonderaars van haar creaties.

Ashten Bryant's reborn kits

kit Teddy

Kit Carter